ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazzák a cég adatait, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett honlap és ajánlatkérő űrlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy Ön, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: SOS PCB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató székhelye: 1047 Budapest, Thaly Kálmán u. 7.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: sospcb@t-online.hu

A Szolgáltató honlap címe: www.nyakexpressz.hu, www.sospcb.hu

Cégjegyzékszáma: 01 09 067580

Adószáma: 10363157-2-41

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., adószám: 23495919-2-41)

Adatkezelési nyilvántartási száma: kérvényezve

Ügyfélszolgálatunk

A Szolgáltató ügyfélszolgálatát a sospcb@t-online.hu e-mail címen vagy a 06-1-369-2444-es telefonszámon lehet elérni hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között, péntekenként 8.00-13.00 óra között.

Észrevételek és panaszok

A Megrendelő észrevételeit és panaszait a sospcb@t-online.hu e-mail címre írhatja meg. A Szolgáltató köteles a honlapon feltüntetni a Szolgáltató az elérhetőségét, ahol az esetleges észrevételeivel és panaszaival élhet a Megrendelő.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató, mint a www.nyakexpressz.hu és a www.sospcb.hu üzemeltetője a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

A Szolgáltató elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Szolgáltató személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

Jelen nyilatkozattal az a Szolgáltató célja, hogy biztosítsa a Megrendelőnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza az adatkezelés legfontosabb szabályait. Amennyiben a jelen tájékoztatóból nem egyértelmű a Megrendelő számára a szabályozás, úgy a törvényt tekintse át itt.

Az adatok kezelője az SOS PCB Kft. (székhely: 1047 Budapest, Thaly Kálmán u. 7.). Adatkezelési munkatárs: Mészáros Gyula, e-mail címe: sospcb@t-online.hu.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adatokat harmadik személyeknek a Szolgáltató nem továbbít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. A Szolgáltató az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Egyéb feltételek

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Korlátozások

Az Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik az internetre jellemző és így a Szolgáltató által nem befolyásolható eseményekre, és semmilyen formában nem alkalmazható a hatályos törvények vagy kormányzati rendelkezések ellenében. Ez az online Adatvédelmi Nyilatkozat kizárólag a honlapunkon keresztül online összegyűjtött adatokra vonatkozik, az interneten kívül gyűjtött (offline) adatokra nem.

 

Árajánlatkérés menete

Megrendelő a Szolgáltató honlapján keresztül részletes árajánlatot kérhet. Az űrlap kitöltésénél személyes adatként elegendő a Megrendelő nevét illetve e-mail elérhetőségét megadni. A megadott adatokat illetve feltöltött file-okat Szolgáltató bizalmasan kezeli. Az űrlap kitöltése nem megrendelés, csupán árajánlatkérés. A kitöltött űrlapról Megrendelő is kap egy másolatot a megadott e-mail címre. Munkaidőben Szolgáltató 30 percen belül visszaküldi Megrendelőnek árajánlatát.

Amennyiben Megrendelő a Szolgááltató által visszaküldött ajánlatkérő űrlapon szereplő árat elfogadja és írásban jelzi ezt, megrendeli a kívánt termék gyártását az űrlapban szereplő paraméterek szerint.

Elállás joga

Abban az esetben, ha a Megrendelő el kíván állni megrendelésétől, azt a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet részletesen rögzített feltételek mellett megteheti.